Gibson's Gin So Tonic
Gibson's Gin So Tonic - Mobile

Kakor och integritetspolicy

Identitet för behandlingsansvarig

Webbplatsen https://www.gin-gibsons.com/ redigeras av COFEPP av La Martiniquaise. 

COFEPP av La Martiniquaise - 18, rue de l’Entrepôt, 94227 CHARENTON-LE-PONT RCS Créteil 572 056 331. 

Ordlista: 

Användare: alla fysiska personer som använder GIBSON:s webbplats eller någon av de tjänster som erbjuds på den. 

Webbplats : det handlar om webbplatsen https://www.gin-gibsons.com/ 

 

 

Insamling och syfte med uppgiftsbehandling 

GIBSON'S kan samla in personuppgifter om vilken användare som helst som surfar, konsulterar och/eller beställer på vår webbplats, särskilt genom användning av kakor i enlighet med gällande lagstiftning. 

Denna datainsamling sker när användaren: 

 • kontaktar GIBSON:s med hjälp av alla kommunikationsmedel som görs tillgängliga för det; 

 • deltar i ett kampanjer/tävlingar; 

 • surfar på webbplatsen och konsulterar sidor på webbplatsen; 

 • delar en recension med en vän genom att skicka ett e-postmeddelande eller via sociala medier från en sida på webbplatsen; 

 • fyller i ett informationsformulär, frågeformulär på webbplatsen. 

 

De insamlade uppgifterna är nödvändiga för följande behandling: 

 • Sändning av kommersiell prospektering (se avsnittet "Nyhetsbrev"); 

 • Anpassning av webbplatsens innehåll 

 • Utbyte av information med våra affärspartners; 

 • Tillhandahållande av delningsknappar till sociala nätverk; 

 • Upprättande av kampanjer/tävlingar; 

 • Genomförande av publikmätningsstatistik och marknadsföringsstudier; 

 

Formulär 

Användaren måste fylla i alla fält i informationsinmatningsformuläret på webbplatsen med undantag för de fält som visas som valfria, det vill säga inte anges med en asterisk. 

Den valfria informationen samlas in av GIBSON’S och gör det möjligt att bättre förstå användarna av webbplatsen. 

All information som är markerad med en asterisk är obligatorisk. 

Användaren måste svara på den. Om du inte svarar kommer informationsinmatningsformuläret att inte valideras. GIBSON'S kommer inte att kunna svara på användarens önskemål. 

 

 

Uppgiftsmottagare 

De insamlade uppgifterna är avsedda för användning av GIBSON'S och dess partnervarumärken. Uppgifterna kan överföras till kommersiella partners och reklampartners, och eventuellt till polisen inom ramen för rättsliga rekvisitioner. Uppgifterna kan också behandlas av underleverantörer som GIBSON anlitar, som en del av anpassningen av innehållet på webbplatsen. 

 

 

Rätt till åtkomst, rättelse och radering 

Användaren informeras om att denna automatiserade behandling av personuppgifter har deklarerats hos CNIL. 

I enlighet med dataskyddslagen av den 6 januari 1978, i dess ändrade lydelse, har användaren rätt till åtkomst, rättelse, begränsning, portabilitet, motstånd, radering och borttagning av uppgifter om sin person. För att göra detta behöver hen endast skicka ett e-postmeddelande till dpo@la-martiniquaise.fr eller ett brev till COFEPP av La Martiniquaise - Délégué CNIL, 18 rue l'Entrepôt, 94227 Charenton-le-Pont Cedex och ange sin identitet: namn, förnamn och postadress. Hens begäran måste undertecknas och åtföljas av en giltig identitetshandling med hens underskrift. 

Användaren kan ange adressen till vilken svaret måste skickas. 

GIBSON har en tidsfrist på två månader från mottagandet av användarens begäran att svara på den. I slutet av denna period kan kunden kontakta CNIL i händelse av ett negativt svar eller inget svar från GIBSON. 

 

 

Datalagringsperiod 

GIBSON'S behåller uppgifterna under en period av fem år från och med slutet av förhållandet med kunden eller prospektet. Perioden börjar från den sista anslutningen till användarens personliga konto, eller från sändandet av ett e-postmeddelande till kundtjänst, eller från ett klick på en hypertextlänk till ett e-postmeddelande som skickats av GIBSON’S, eller slutligen från ett positivt svar på ett e-postmeddelande som frågar om kunden vill fortsätta att ta emot nyhetsbrevet och/eller information från partnervarumärken i slutet av femårsperioden. I slutet av denna period kommer kundens eller prospektens uppgifter att anonymiseras. 

Uppgifter som gör det möjligt att bevisa en rättighet eller ett avtal eller som bevaras för att uppfylla en rättslig skyldighet kan dock arkiveras i enlighet med gällande lagbestämmelser. 

 

 

Hantering av personuppgifter efter dödsfall 

GIBSON’S informerar användaren att hen under sin livstid kan definiera riktlinjer för lagring, radering och kommunikation av sina personuppgifter efter hens död. Dessa riktlinjer kan vara allmänna eller specifika. Användaren kan när som helst ändra eller återkalla sina instruktioner. För detta ändamål kan användaren kontakta GIBSON’S 

via post: 

COFEPP av La Martiniquaise - Délégué CNIL, 18 rue l’Entrepôt, 94227 Charenton-le-Pont Cedex ; 

via e-post till dpo@la-martiniquaise.fr med ämnet: "Hantering av mina GIBSON’S-data efter min död". 

Användaren anger sitt efternamn, förnamn och postadress. Hens begäran måste undertecknas och åtföljas av en giltig identitetshandling med hens underskrift. Användaren kan ange adressen till vilken svaret måste skickas. 

COOKIES

Definition av Cookie 

En cookie är en liten textfil som placeras eller lagras på din terminal (dator, surfplatta eller mobil enhet) när du besöker en webbplats. 
Cookien tillåter en webbplats att identifiera dig för att hjälpa dig att navigera från sida till sida på en webbplats, ger säkra anslutningar och kommer ihåg dina preferenser vid dina nästa besök. 

 

 

Borttagning av cookies

Användaren kan när som helst inaktivera cookies som lagras på hens terminal. För att göra detta räcker det med att användaren väljer lämpliga inställningar i sin webbläsare. Denna avaktivering kommer dock att få konsekvenser av att förhindra åtkomst till vissa funktioner på sajten som möjliggör anpassning av de tjänster som erbjuds av GIBSON’S. 

 

 

Olika typer av cookies som används

 • Strikt nödvändiga cookies: dessa cookies låter dig surfa på webbplatsen och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Om dessa inaktiveras kommer det att orsaka svårigheter vid användningen av webbplatsen och kommer att få konsekvenser för att förhindra åtkomst till vissa funktioner. 

 • Funktionella cookies: dessa cookies kommer ihåg dina inställningar och dina val för att anpassa din upplevelse på webbplatsen. 

 • Statiska cookies och prestandacookies: dessa cookies samlar information om hur användare använder webbplatsen (antalet besök, antalet visade sidor, besökarens aktivitet) via Google Analytics och Facebook-analysverktyg. Dessa cookies gör det också möjligt för oss att identifiera och lösa problem med webbplatsens funktion och att förbättra den. 

 • Sociala nätverksknappar: GIBSON'S förser internetanvändare med delningsknappar som Facebook, Instagram (se avsnittet "Plugins för sociala nätverk" nedan). 

 

Hantering av cookies

För hanteringen av cookies och dina val är konfigurationen för varje webbläsare annorlunda. Det beskrivs i din webbläsares hjälpmeny, som talar om för dig hur du kan ändra dina preferenser när det gäller cookies. 

 

 

Inaktivera cookies via de viktigaste webbläsarna

De flesta webbläsare godkänner cookies som standard. Du kan dock välja att blockera dessa cookies eller be din webbläsare att varna dig när en webbplats försöker ställa in en cookie på din enhet. I detta sammanhang informerar vi dig om att du kan konfigurera din webbläsare för att vägra implementeringen av cookies. 

För hanteringen av cookies och dina val är konfigurationen för varje webbläsare annorlunda. Det beskrivs i din webbläsares hjälpmeny, som talar om för dig hur du kan ändra dina preferenser när det gäller cookies. 

 

 

Inaktivering via en interprofessionell plattform

Du kan också ansluta till webbplatsen Youronlinechoices, som erbjuds av yrkesverksamma inom digital reklam grupperade inom den europeiska föreningen EDAA (European Digital Advertising Alliance) och hanteras i Frankrike av Interactive Advertising Bureau France. 

Den här europeiska plattformen delas av hundratals internetreklamproffs och utgör ett centraliserat gränssnitt som gör att du kan uttrycka ditt avslag eller acceptera cookies som kan användas för att anpassa dem till navigationen i din terminal. Annonser som sannolikt kommer att visas där: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/. GIBSON’S informerar användaren om att denna procedur inte kommer att förhindra visning av annonser på de webbplatser du besöker. Det blockerar bara tekniker som gör att annonser kan skräddarsys efter dina intressen. 

 

 

Cookiehanteringsmodul

GIBSON'S ger webbplatsanvändare en modul som gör det möjligt för dem att motsätta sig cookies som placeras på webbplatsen. För att göra detta kan användaren klicka på knappen "ANPASSA" i informationsbannern som nämner syftet med de placerade kakorna. 
Hen har när som helst möjlighet att ändra sina val via push "cookie-samtycke" längst ner på sidan. 

 

 

Webbfyrar 

GIBSON'S använder webbfyrar på vissa sidor på webbplatsen som gör det möjligt att räkna antalet besökare på sidan. Dessa webbfyrar kan användas med några av våra affärspartners, särskilt för att mäta och förbättra effektiviteten hos vissa annonser. Informationen som samlas in via dessa webbfyrar är anonym och gör det möjligt att känna till frekvensen på vissa sidor på webbplatsen för att bättre hjälpa användarna av webbplatsen. 

 

 

Plugin sociala medier

Webbplatsen använder sociala nätverksinsticksprogram som Facebook, Instagram (nedan kallade "sociala nätverk"). Om användaren till exempel är ansluten till Facebook när han surfar på webbplatsen kan Facebook direkt länka sitt besök till sitt Facebook-användarkonto. Om användaren interagerar med hjälp av plugins, till exempel genom att dela sin artikel på Facebook, kommer motsvarande information att överföras och sparas på en Facebook-server. De kommer att publiceras på användarens Facebook-konto. 

GIBSON’S hanterar inte de data som samlas in av sociala nätverk via knapparna. Användaren måste vara medveten om policyn för skydd av personuppgifter som publiceras av de berörda sociala nätverken, för att känna till metoderna för bearbetning och användning av de uppgifter som samlas in av den senare samt möjligheterna till parameterinställningar. skydda hens integritet. Om användaren inte vill att det sociala nätverket ska länka informationen som samlats in via GIBSON till sitt användarkonto för sociala nätverk, måste hen koppla ifrån det sociala nätverket innan hen besöker webbplatsen. 

 

 

Säkerhetsåtgärder vidtagna av GIBSON’S för att säkerställa skyddet av personuppgifter 

GIBSON’S implementerar alla tekniska medel i enlighet med teknikens regler för att upprätthålla integriteten, säkerheten och konfidentialiteten för uppgifterna och i synnerhet för att förhindra att den förvrängs, skadas eller att obehöriga tredje parter har tillgång till dem. 

Innehåller information om alkohol och vänder sig till personer som är 25 år eller äldre. Är du 25 år eller över ?

Ja Nej

Alkoholmissbruk är farligt för din hälsa, konsumera med måtta.

Du har inte laglig ålder för att komma åt den här webbplatsen.

Retur