Mentions légales - Gibson's
Mentions légales mobile - Gibson's

Juridisk Information

Webbplatsen https://www.gin-gibsons.com/ redigeras av företaget COFEPP.  SOCIETE COFEPP 18, rue de l’Entrepôt – 94227 CHARENTON-LE-PONT RCS Créteil 572 056 331. 

 

Direktör för publikationen

Anna Luc, Directrice Marketing Frankrike 

 

Värd

Värd för webbplatsen är företaget : 

39 passage des Panoramas 75002 Paris +33 (0)1 40 26 91 11 www.perfectogroupe.fr

 

Utveckling av webbplats 

Société Adimeo SAS  

218 avenue Jean Jaurès  75019 Paris  

+33 1 84 79 67 30

www.adimeo.com

 

Hypertextlänkar 

Skapandet av hypertextlänkar till webbplatsen https://www.gin-gibsons.com/ är föremål för förhandsgodkännande av Directeur de la Publication.  De hypertextlänkar som ställts in till andra webbplatser är inte GIBSON'S ansvar, som garanterar att det inte utövar någon kontroll över innehållet på dessa webbplatser. GIBSON'S kan inte hållas ansvarigt för innehållet på dessa webbplatser. GIBSON'S kan inte garantera noggrannheten och fullständigheten av information av något slag som tillhandahålls på webbplatsen. Följaktligen kan GIBSON'S inte hållas ansvarigt för användningen av informationen på denna webbplats.

 

Immateriella rättigheter

COFEPP är den enda upphovsrättsinnehavaren av innehållet på webbplatsen https://www.gin-gibsons.com/. Varje reproduktion eller total eller partiell framställning som görs utan medgivande från COFEPP utgör en civilrättslig och straffrättslig överträdelse. COFEPP äger rättigheterna till GIBSON’S logotyp. Varje helt eller delvis utförd återgivning av logotypen utan samtycke från COFEPP utgör en civilrättslig och kriminell överträdelse. 

 

Reproduktion eller kopiering av innehållet på webbplatsen (inklusive recept och artiklar) för andra ändamål än privat bruk är endast möjligt efter skriftligt tillstånd från webbplatsansvariga personer. 

Jag intygar att jag är myndig i mitt hemland för att komma åt GIBSONS webbplats.

Ja Nej

Alkoholmissbruk är farligt för din hälsa, konsumera med måtta.

Du har inte laglig ålder för att komma åt den här webbplatsen.

Retur